Nastavljena potraga za tijelom Aldina Mulića, ali smanjenim intenzitetom - Klošarija

NOVO

Klošarija

Here comes the klosh

Thursday, December 28, 2017

Nastavljena potraga za tijelom Aldina Mulića, ali smanjenim intenzitetom


I danas, šesnaesti dan, nastavljena je potraga za nestalim Aldinom Mulićem ali smanjenim intenzitetom.

Vrši se vizuelno osmatranje rijeka a sve u cilju pronalaska tijela Mulića, koji je 13. decembra upao u rijeku Miljacku na Dolac Malti, općina Novo Sarajevo.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) uputila je zahtjeva za pomoć u osmatranju rijeka Bosne i Save Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske i Odjeljenju za javnu sigurnost, pododjelu za zaštitui spašavanje Brčko Distrikta BiH, saopćeno je iz FUCZ.

RUCZ angažovat će dvije posade koje će vršiti osmatranje rijeke Bosne na potezu od Doboja do Šamca i rijeke Save na prostoru općine Šamac, dok će ispred Brčko distrikta BiH biti angažovana tri čamca sa devet članova na vizuelnom osmatranju obala rijeke Save na potezu od Šamca do Brčkog.

Već ranije, Federalna uprava civilne zaštite, obavjestila je: Agenciju za vodno područje rijeke Save, koja je stupila u kontakt sa preduzećima Vodopripreveda „Posavina“ d.o.o Odžak, „DEJOKOP“ d.o.o Bok Orašje i „Den Alm Company“ d.o.o Lukavac, a u cilju vizuelnog osmatranja i njihovog doprinosa u potrazi za nestalom osobom.

Osim toga obavještena su i ribolovna udruženja, udruženja ekologa, da i oni daju svoj doprinos u vizuelnom posmatranju rijeka i ukoliko uoče neke tragove da odmah obavjeste Federalnu upravu civilne zaštite, Operativni centar FUCZ.